• Duyurular
 • CommonCreative

  Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  ****************


  Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************


   

Dergi Hakkında


Hakkında

1994 yılından beri Ankara’da çıkan  folklor/edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı  olarak yayımlanmaktadır. Yayım ayları Şubat, Mayıs,Ağustos ve Kasım'dır. Dergimizde;  folklor, antropoloji, edebiyat,dil/dilbilim  ve bu alanlarla bağlantılı dallardaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları çift kör  hakem sistemiyle onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Hakem raporlarının çelişkili durumlarında yazı, üçüncü hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu+editör görüşüyle karara varılır. Yazarlar, denetim süreçlerindeki uyarıları yerine getirirler; katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte karşı görüşlerini iletirler. Kesin sonuç, Yayın Kurulunca alınır. Dergiye gönderilen yazılar, hiçbir durumda iade edilmez.

Dergimizin basılı ve elektronik formatları bulunmaktadır. folklor/edebiyat, akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir yayım olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır.

 Derginin yayım dili Türkçe ve  İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak da makalede bulunur.

Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Dergide yer alan ürünler için yazarlardan herhangi bir ücret istenmez. Yazar ya da yazarlar, bu durumu kabul eder ve derginin yayın ilkelerine uygun hareket etmeyi onaylar, bu sisteme dahil olurlar. Dergiye makale gönderme site üzerinden Makale Takip Sistemi yoluyla gerçekleştirilir.

 Dergimizde  yayınlanması amacıyla gönderilen ve diğer bölümlerde belirtilmiş olan koşullara uygun çalışmalarda saptanabilecek ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirilmemiş alıntı, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her makalenin benzeme oran raporları, dergi yönetimince arşivlenir

Dergi sahibi:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına

Prof. Dr. Halil NADİRİ

REKTÖR

 

Genel Yayın Yönetmeni (Editör)

Prof. Dr. Metin KARADAĞ

Yayın Koordinatörü

Metin Turan

(UKÜ Ankara Bölge Müdürü)

Yayın - Medya Editörleri

Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com);  Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi - meryem.bulut@gmail.com); Süheyla Sarıtaş (Balıkesir Üniversitesi - suheylesaritas@gmail.com)

Ön Denetim Kurulu

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları

Yabancı Dil Editörü:

Keith Lay (UKÜ)

 Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr