• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu çalışmada, sözlü geleneğimiz dâhilinde ortaya çıkan çeşitli yaratmalarda, özellikle de türkülerde karşılaşılan bakirelik algısı üzerine yoğunlaşan bir araştırma yapılmıştır. Kadını merkeze alan ve toplumsal cinsiyet konulu kimi çalışmalarda işaret edildiği üzere evlenmemiş bir kadında aranılan özelliklerin en başında gelen bakirelik olgusu, türküler özelinde derinlemesine incelenmiş ve bakireliğin hangi etmenler sebebiyle halk türkülerinde yüceltilen ve tercih edilen bir özellik olduğu probleminin üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin farklı coğrafyalarından derlenmiş türkü metinlerini içeren yazılı kaynakların temel alındığı çalışmada, türkülerde karşılaşılan bekâretle ilgili söz, tabir ve metaforlara yer verilmiş; elde edilen bulgular tasnif edilerek sunulmuştur. Bu bağlamda halk türkülerindeki bakirelik algısı; ideal eş ya da sevgili, güzellik sembolü, namus timsali, cinsel hedef, cazibe ve şifa kaynağı olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, söz konusu tespitler somut örneklerle desteklenerek genel bir değerlendirmeye gidilmiş ve konuyla ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe