Anahtar Kelimeler
İngiliz Dili Edebiyatı Öğretimi, yüksek öğretim, Açıklayıcı Yaklaşım (Paraphrastic Approach).