• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


Üç Farklı Tekrarlı Okuma Stratejisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Bir Öğrenci Üzerindeki Etkililiği
Günümüzde öğrencilerden, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek akademik yeterlik oranlarıyla performans göstermeleri beklenmektedir. Akıcı okuma, okuma yazma için temel bir beceridir; sonuç olarak, zayıf okuma becerisine sahip öğrenciler okul ortamında ve toplum içinde bir dizi olumsuz deneyim yaşama riski altıdadırlar. Araştırmanın bağımsız değişkeni üç farklı tekrarlı okuma stratejisidir. Bunlar tekrarlı okuma, öğretmenin ilk okumayı yaptığı tekrarlı okuma ve hece çalışması sonrası tekrarlı okumadır. Okuma akıcılığı ise araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada karşılaştırmalı tek denekli araştırma modellerinden uyarlanmış dönüşümlü uygulamalar kullanılmıştır. Katılımcı, sınıf tekrarı yapan ve okuma güçlüğü olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısı almış KKTC de ilkokul beşinci sınıfa devam eden bir erkek öğrencidir. Bu araştırmada tekrarlı okuma yöntemleri arasında, tekrarlı okuma, öğretmenin ilk okumayı yaptığı tekrarlı okuma ve hece çalışması sonrası tekrarlı okuma arasında en yüksek etkililiğe sahip okuma olarak hece çalışması sonrasındaki tekrarlı okuma yöntemi öne çıkmıştır. Katılımcının dakikada okuduğu doğru kelime sayısının başlama düzeyinde 20 den uygulama sürecinde 80’ nin üzerine çıktığı belirlenmiştir. Harfleri bilen bununla birlikte sınıf içinde harfleri birleştirerek hece, kelime ve cümle okuma çalışmalarının yetersiz olduğu durumlarda öğrencinin zorluk yaşadığı basamağa geri dönerek ek uygulamalar yapmasının akıcı okuma becerisinin kazanımında uygun stratejiler içinde yer aldığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tekrarlı okuma, okuma akıcılığı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr