• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Ölü Gömme Gelenekleri Bağlamında Berel Kurganları
(Berel Kurgans within the Context of Funeral Rites )

Yazar : Mehmet Kutlu  - Leila Kutlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 771-798
    


Özet
Altay Dağlarının güneybatı ucunda bulunan Berel Vadisi’nde 1865 yılında Wilhelm Radloff tarafından kazısı gerçekleştirilen kurganlarda permafrost katmanları tespit edilmiştir. Bu özelliğe sahip kurganların merkezindeki derin çukura ahşap tomruklardan inşa edilmiş defin odaları konumlandırılmıştır. Söz konusu ahşap defin odalarında ve tek parça tomruktan oyulmuş ahşap lahitte insan ve çok sayıda at gömüleri tespit edilmiştir. Ancak zamanın kazı yöntemleri ve arkeolojik buluntuların korunması imkânlarının yeterli olmaması nedeniyle söz konusu insan ve at gömüleri korunamamıştır. Daha sonra Berel Vadisi’ndeki kurganlar yaklaşık 150 yıla yakın süre boyunca kapsamlı bir şekilde kazılmamış ve incelenmemiştir. Bu durum 1998 yılında Prof. Dr. Zainolla Samashev’in ekibiyle birlikte Doğu Kazakistan Arkeolojik ekspedisyonu kapsamında Berel’de geniş çaplı kazılar yürütmeye başlamasıyla değişmiştir. Permafrost (kalıcı don) katmanları olgusunun 10. ve 11. Kurganlarda da saptanması sıradan kurganlarda korunamayan organik materyallerden yapılmış sanat eserlerinin yanı sıra insan ve at kalıntılarının günümüze ulaşmasına ve incelenebilmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışma, Berel kurgan mezarlığında bulunan İskit/Saka, Hun-Hsiyen Pi ve Göktürk dönemine ait kurganları ölü gömme gelenekleri bağlamında ele almaktadır. Antropolojik araştırmalar ve ölü gömme gelenekleri üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya konulan benzerlikler, İskit/Saka döneminden Göktürk dönemine kadar kültürel süreklilik veya devamlılık olgusunu kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Berel Kurganları Ölü Gömme Gelenekleri

Abstract
Permafrost layers under the superstruction of stone kurgans of the Berel Valley located at the southwestern slopes of Altay Mountains had initially been discovered during excavations by Wilhelm Radloff in 1865. It had been revealed that there was a deep pit with the burial chambers made of timbers at the center of the kurgans with permafrost layers. Burial chambers, where wooden sarcophagus carved from a single piece of log were placed, had also contained human remains and many horse burials. However, the human and horse burials in question could not been preserved due to the insufficient means of excavation and protection of archaeological finds of the time. Berel Valley kurgans had not been extensively excavated and studied for nearly 150 years then. This was changed when Prof. Zainolla Samashev leading East Kazakhstan Archeological expeditions had initiated large-scale excavations in Berel in 1998. As a result, phenomenon of permafrost was revealed in the 10th and 11th kurgans and artifacts of organic origin as well as the remains of humans and horses that cannot be preserved in ordinary kurgans, reached nowadays, and provided an opportunity to examine them. Current paper deals with the kurgans of the Scythian, Hun-Hsiyen Pi and Turkic khaganate periods at Berel kurgan cemetery in the context of burial customs. The similarities of the burial traditions revealed as a consequence of anthropological assessments at Berel make evident the phenomenon of cultural continuity starting from the Scythian / Saka period to the Turkic khaganate periods.

Keywords
Berel Kurgans, Funeral Rites

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe