• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


The Recurrence of an Indian Dream, Magic Seeds
(The Recurrence of an Indian Dream, Magic Seeds )

Yazar : Hacer Gözen  - Timuçin Bugra Edman - Hasan Boynukara  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 489-146
    


Özet
Magic Seeds, bir toplumun değer yargılarının sıfırlansa bile, o toplumun yeniden inşasında bu değer yargılarının sadece şekil değiştirerek başladıkları yere döndüğü kurgusal ama aynı zamanda gerçek dünyanın bir yansımasıdır. Kimlik ve bir ev arayışında olan Willie, çareyi Gerilla düzenine katılmakta bulur. Ama burada aslında hiçbir zaman kaçamayacağı geçmişin gölgesiyle savaşmaktadır. Geçmişin gölgesi hiyerarşinin ta kendisidir ve bu makalede hiyerarşi, anarşizm ve düzen arayışı içindeki bitmeyen dönüşüm Magic Seeds adlı roman üzerinden incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Magic Seeds, hiyerarşi, anarşi, dönüşüm, toplumun yeniden inşası

Abstract
Magic Seeds is a work of fiction, but it also serves as a reflection of the real world, where value judgments in a society return to their starting point only by reforming in accordance with the reconstruction of a given society. Willie, who is in search of identity and a home, finds the remedy in joining the guerrilla order. But here, he fights in the shadow of the past, which he can never escape. The shadow of the past is the hierarchy itself, and this article explores the never-ending transformation of hierarchy, anarchism, and the search for order through the novel Magic Seeds.

Keywords
Magic Seeds, hierarchy, anarchism, transformation, reconstruction of a society

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe