• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Dünya’da ve Türkiye’de Kız Çocuk İşçiliğine Yansıyan Olumsuz Trendler
(Negative Trends Reflected Girl Child Labor in The World and Turkey )

Yazar : Deniz ALTIPARMAK  B. Elçin Yoldaşcan  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : e-kitap
Sayfa :
    


Özet
İlk çağlardan beri devam eden çocuk işçiliği Dünya’da ve Türkiye’de toplumsal bir sorundur. Toplumlar çocuk işçiliğinde mücadele içinde olduğunu gösterseler de çocuk işçi çalıştırmaya devam etmektedirler. Çalışan kız çocukları okullarını zorunlu olarak bırakmakta ya da hiç devam etmemektedir. Yetişkinlik döneminde bu çocuklar özgüvensiz, birilerine bağımlı ve karar veremeyen kişiler olarak yetişecekler, bu durum çocukların yaşam kalitesini etkilerken ülkenin de üretkenlik düzeyini düşüreceklerdir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bireyin cinsiyeti ve cinsel yönelimi nedeniyle sunulan hizmetlerden ve fırsatlardan yararlanılmaması olarak tanımlansa da çalışan kız çocukları tarım sektöründe çalışırken ayrıca ev içi hizmet ve kayıt dışı çalışma ile sömürüye açık hale gelmektedir. Kız çocukları cinsiyet ayrımcılığından dolayı Kız çocukları cinsiyet ayrımcılığından dolayı ev işlerine yönlendirilmekte üstlenemeyeceği bakım sorumlulukları, evin temizliği, kardeş bakımı, ayrıca bunlara ek olarak tarım sektöründe çalıştırılmaları, ev işlerine katkı sağlama çabalarıyla büyük risklere maruz bırakılarak, yetişkinler tarafından çalıştırılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı toplum olarak kız çocuklarının eğitilmesi, yetiştirilmesi yaşına göre ağır işlerde çalıştırılıyorsa, kuruma ağır ceza yaptırımları uygulamak, çocukların iş sağlığı ve güvenliği sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Kız çocuk, Cinsiyet eşitsizliği, Eğitim, Beslenme, Trend

Abstract
Since ancient times continuing child labor is a social problem in the world and Turkey. Although societies show that they are struggling against child labor, they continue to employ child labor. Working girls drop out of school compulsorily or not at all. In adulthood, these children will grow up as insecure, dependent and unable to make decisions, which will affect the quality of life of children and reduce the productivity level of the countr yAlthough gender inequality is defined as not benefiting from the services and opportunities provided due to the gender and sexual orientation of the individual, working girls become vulnerable to exploitation while working in the agricultural sector, as well as domestic services and informal work. Due to gender discrimination, girls are directed to household chores due to gender discrimination, and they are employed by adults, with care responsibilities that they cannot undertake, cleaning the house, taking care of their siblings, as well as being employed in the agricultural sector, and their efforts to contribute to household chores. For these reasons, as a society, if girls are to be employed in heavy jobs for their education and upbringing, severe penal sanctions should be imposed on the institution and the occupational health and safety of children should be ensured.

Keywords
Girl Child, Gender inequality, Education, Nutrition, Trend

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook