• Duyurular
 • CommonCreative

  Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  ****************


  Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************


   

Dizinler


ULAKBİM -Dergipark (Natıonal Academic Network And Informaiıon Center);

TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

MLA Folklore Bibliography; Turkologischer Anzeiger;

ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences);

CEEOL (Central and Eastern European Online Library);

CrossRef DOI (Digital Object Identifier);

ACLA (American Comparative Literature Association); 

SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

TEI (Index of Turkish Education);

IdealonlineDatabase;

Universityjournals;

Worldcat;

Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

 International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); 

Scientific Indexing Services (SIS);

  Academic Resource Index/ResearchBib

Arastirmax - Scientific Publication Index;

ISAM (Database for Articles on Turkish History,Literature, Culture and Art);

Index Copernicus;

AcademicKeys;

DRJI Directory of Research Journals Indexing

Arastirmax Scientific Publication Index

Genamics JournalSeek


 

 


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr