• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Dizinler


folklor/edebiyat  dergisinin tarandığı dizin ve veri tabanları:

 

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Ulakbim- Tr-Dizin

Scopus

EBSCO

DOAJ

ProQuest

Humanities and Social Sciences Index (Michigan University)

MLA Folklore Bibliography 

Turkologischer Anzeiger

ERIH PLUS The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

CEEOL  Central and Eastern European Online Library

SOBIAD Social Sciences Citation Index 

TEI Index of  Turkish Education

Universityjournals

OAJI Open Academic Journals Index

RootIndexing

ZDB Elektronische Zeitschriftenbibliothek

SIS Scientific Indexing Services

 Academic Resource Index/ResearchBib

ASOS - Academia Social Science Index

ISAM  Database for Articles on Turkish History, Literature, Culture and Art

Index Copernicus

AcademicKeys

DRJI  Directory of Research Journals Indexing

Arastirmax Scientific Publication Index

Genamics JournalSeek

MIAR Matrix for the Analysis of Journals

 ESJI Eurasian Scientific Journal Index

EZB Electronic Journals Library

WorldCat

WorldWideScience

Scilit

TOC's

EuroPubFolklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook