Künye


folklor/edebiyat

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Halkbilimi - Edebiyat ve Antropoloji  dergisi

Uluslararası hakemli dergi yılda dört sayı çıkar

(Şubat – Mayıs – Ağustos – Kasım)

İlk sayısı 1994 yılında çıkan folklor/edebiyat dergisi Metin Turan tarafından kuruldu ve Ankara'da yayımlanmaya başlandı.

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan dergi,  Üniversitenin akademik yayını olarak yılda dört sayı basılı ve elektronik  yayımlanmakta ve bilim çevrelerine ulaştırılmaktadır.

Sahibi (Yayıncı): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına

REKTÖR

Prof.Dr. Halil Nadiri

(hnadiri@ciu.edu.tr- ORCID ID:0000-0003-2053-6534)

Editör

Doç.Dr. Mihrican Aylanç (UKÜ, Eğitim Fakültesi- maylanc@ciu.edu.tr- ORCID ID: 0000 0002 0524 8131)

 

Akademik Danışma Kurulu (Editorial Board)

(alfabetik sırayla/in alphabetical order)

Assoc.Prof. Dr. Erik Aasland (University of Agner- erik.aasland@uia.no) NORWAY

Prof.Dr. Ingeborg Baldauf (Department of Asian and African Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences,Humboldt Universitat zu Berlin- ingeborg.baldauf@rz.hu-berlin.de) GERMANY

Prof.Dr. Bernt Brendemoen (Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities, Universitas Oslo- bernt.brendemoen@ikos.uio.no) NORWAY

Prof. Dr. Sakibe Nalan Büyükkantarcıoğlu (Çankaya University, Department of Translation and Interpreting Studies- nalanb@cankaya.edu.tr) TURKEY

Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu (Department of Turkish Folklore, Faculty of Letters, Hacettepe University- ozkul@hacettepe.edu.tr) TURKEY

Prof.Dr. Nurettin Demir (Department of Modern Turkic Languages and Literatures, Faculty of Letters, Hacettepe University- demir@hacettepe.edu.tr) TURKEY

Prof.Dr. Gürkan Doğan (Cyprus International University, Faculty of Education- gdogan@ciu.edu.tr) CYPRUS

Prof.Dr. İzzet Duyar (Faculty Of Literature, Anthropology, Istanbul University-iduyar@istanbul.edu.tr) TURKEY

Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal (Hacettepe University, Faculty of Letters, Department Of Anthropology- yserdal@hacettepe.edu.tr) TURKEY

Prof. Dr. Nesrin Bayraktar Erten (Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature- nesrinb@hacettepe.edu.tr) TURKEY

Prof.Dr. Hande Birkalan Gedik (Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, Faculty of Linguistics, Cultures and Arts, Goethe Universität- birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de) GERMANY

Prof. Dr. Cemal Güzel (Hacettepe University, Department of Philosophy- cmlguzel@hacettepe.edu.tr) TURKEY

Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel (Başkent University, Faculty of Communication, Social Cultural Anthropology - sebnempa@baskent.edu.tr) TURKEY

Prof. Dr. Kâmile İmer (Ankara University, DTCF, Department of Linguistics, -Emeritus-kamile.imer@gmail.com) TURKEY

Prof. Dr. Talip Kabadayı, (Manisa Celal Bayar University, Faculty of Science and Letters- talip.kabadayi@cbu.edu.tr) TURKEY

Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı, (Department of Modern Turkic Languages and Literatures- University of Bilkentkalpakli@bilkent.edu.tr) TURKEY

Prof.Dr. Eva Kincses-Nagy (Department of Altaic Studies, Faculty of Humanities, Szeged Universitatevakincsesnagy@gmail.com) HUNGARY

Prof. Dr. Ahmet Kocaman (Hacettepe University, Department of English Linguistics-Emeritus- hmtkocaman@yahoo.com) TURKEY

Prof.Dr. Liubov Kopanytsia (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Folklorelubovkopanytsya12@gmail.com) UKRAINE

Prof.Dr. Jaklin Kornfilt (Department of Languages, Literatures and Linguistics, College of Arts and Sciences, Syracuse University- kornfilt@syr.edu) USA

Prof. Dr. Muhtar Kutlu (Ankara University, DTCF, Department of Folklore -Emeritus- muhtarkutlu@yahoo.com) TURKEY

Prof.Dr. Eunkyung Oh (The Institute for Eurasian Turkic Studies, Dongduk Women’s University- euphra33@ hanmail.net) SOUTH KOREA

Prof.Dr. Efstratia Oktapoda (Faculty of Arts, Languages, Literature and Humanities, Sorbonne Universiteefstratia.oktapoda@sorbonne-universite.fe) FRANCE

Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literatures- mehmetolmezistanbul.edu.tr) TURKEY

Prof. Dr. Muzaffer Sümbül (Çukurova University, Faculty of Communication- msumbul@cu.edu.tr) TURKEY

 

Alan Editörleri/ Field Editörs

Halkbilimi/Folklore

Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (JohannWolfgang-Goethe İniversitet-

birkalan-gedik@m.uni-frankfurt.de)

Prof.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi-yakici@gazi.edu.tr)

Prof.Dr. Aynur Koçak ( Yıldız Teknik Üniversitesi-nurkocak@yildiz.edu.tr)

Prof.Dr. Işıl Altun ( (Regensburg Üniversitesi/Kocaeli Üniversitesi-İsil.Altun@zsk.uni-regensburg.de) 

Edebiyat/Literatüre

Prof.Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -emekli-29 Mayıs Üniversitesi-abdullahucman@29mayis.edu.tr)

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  (Ardahan Üniversitesi-emekli-Kafkasya Üniversiteler Birliği -KÜNİB-r_korkmaz@hotmail.com)

Prof.Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi-emekli-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-ayseemelkefeli @gmail.com)

Antropoloji/Anthropology

Prof.Dr. Hanife Aliefendioğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi-hanife.aliefendioglu@emu.edu.tr)

Prof.Dr. Derya Atamtürk Duyar (İstanbul Üniversitesi-datamturk@istanbul.edu.tr)

Prof.Dr. Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi-meryem.bulut@gmail.com)

Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel (Başkent Üniversitesi-sebnempa@baskent.edu.tr)

Dil-Dilbilim/Language-Linguistics

Prof.Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi-demir@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi-aysuerden777@gmail.com)

Prof.Dr. Sema Aslan Demir (Hacettepe Üniversitesi-semaaslan@hacettepe.edu.tr)

 

Teknik Editör/Technical Editor:

Metin Turan (m.turan@ciu.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-4849-7680.  UKÜ - Türkiye Temsilcisi)

 

Yayın/ Medya Editörleri:

Prof.Dr. Hande Birkalan Gedik (Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, Faculty of Linguistics, Cultures and Arts, Goethe Universität- birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de) 

Prof.Dr. Mehmet Çevik (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-mehmet.cevik@hbv.edu.tr) 

Prof.Dr. Süheyla Sarıtaş ( Balıkesir Üniversitesi-suheylasaritaş@gmil.com) 

 

Ön Denetim Kurulu:

Doç.Dr. Hatice Kayhan (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-hdirek@ciu.edu.tr)

Doç.Dr. Haluk Öner  (Bartın Üniversitesi-honer@bartin.edu.tr) 

Doç.Dr. Behbud Muhammedzade (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-bmuhammedzade@ciu.edu.tr)

Doç.Dr. Dilan Çiftçi (Uluslararsı Kıbrıs Üniversitesi-dciftci@ciu.edu.tr)

Dil Editörü:

Doç.Dr. Sevda Kaman (Bartın Üniversitesi-skaman@bartin.edu.tr) 

Yabancı Dil Editörleri:

Doç.Dr. Şevki Kıralp (skiralp@ciu.edu.tr)

Dr.Öğr.Üyesi İlkyaz Ariz Yöndem (ilkyaz.yondem@hbv.edu.tr)

İngilizce Servisi - English service

UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/ CIU School of Foreign Language

Sekreterya

Türkiye İletişim Adresi:

Ankara Ofis: Bayındır Sok. 30/E Kızılay- Ankara

KKTC:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Lefkoşa- KKTC

E-mail: folkloredebiyat@ciu.edu.tr

Elektronik iletişim:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe

https://www.folkloredebiyat.org