Kadın Çalışmaları Özel Sayısı


ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

folklor/edebiyat dergisi

Mayıs 2021 Kadın Çalışmaları Özel Sayısı Bilgileri ve Makale Kabul Koşulları:

Üniversitemizin 1994’ten beri yayımlanan folklor/edebiyat dergisinin Mayıs - 2021 sayısını “Kadın Çalışmaları” özel sayısı olarak yayınlamayı planlamaktayız. Dergi yönetimi ve Üniversitemiz Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin işbirliğiyle hazırlanacak özel sayıda; halkbilimi, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, vb. bilim dalları başta olmak üzere diğer bilimdallarında kadın çalışmaları perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalarına yer verilecektir. Özel sayı ile toplumsal cinsiyet konusuna ilişkin güncel konuların tartışılması; feminist sanatsal yaratıcığı, direnişi, eleştirel sanatsal üretimi ve heteropatriyarkaya karşı duruşu ele alan bilimsel araştırma sonuçları doğrultusunda feminist üreticilik ve yaratıcılığa yönelik politikalarınoluşturulmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.

40 bin karakterle sınırlı olacak ve folklor/edebiyat’ın genel yayın kural ve ilkelerine göre düzenlenecek makaleler, alanlarında uzman iki hak emin (double blind review) onayına sunulacaktır. Yayımı onaylanmış Türkçe makalelerden 750-1000 sözcükten oluşan İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) istenecektir. % 20 benzerlik oranı raporu koşuluyla özel sayıda yer alacak Türkçe veya İngilizce yazılmış makaleler, DOI kayıtlı olarak başta Dergipark, Scopus, DOAJ olmak üzere saygın dizinlerde yer alacaktır.

Özel Sayı Konuk Editörler Kurulu

Prof. Dr. Hande Birkalan Gedik

birkalan-gedik@em.uni-frankfrut.de]

(Johann Wolfgang Goethe Universität Institut für Kulturanthropologie

und Europäische Ethnologie Frankfurt/ Goethe Üniversitesi, Kültür

Antropoloji ve Avrupa Etnolojisi Enstitüsü)

Yrd. Doç. Evren Savcı [evren.savci@yale.com]

Yale University Women’s, Gender, & Sexuality Studies/Yale Üniversitesi

Kadın, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç [maylanc@ciu.edu.tr]

(Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Araştırmaları Merkez Müdürü/ Director of the Center for Women and

Gender Studies Cyprus International University )

İletişim adresi:

folkloredebiyat@ciu.edu.tr

maylanc@ciu.edu.tr

0392-6711111-2600/2604

Son makale gönderim tarihi:

01 Mart 2021