• Announcements
  • Submission

    Manuscript submission for our 2020 issues has 

    ended. Thank you for your interest.


    kısaltılmış ad

    Dergimizin kısaltılmış adı:

    folk/ed. Derg,

    ----------------------------


    2020 sayıları

    2020 yılı sayılarımızın makale

    kabulü sona ermiştir.

    Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


    Özet/Summary

    Dergimize gönderilecek 

    Türkçe makalelerde 

    750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

    bulunması gerekmektedir.

     


    İlhan Başgöz'ün iletisi

    Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

    Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

    görüntülü  teşekkür ve

    tebrik iletisi için:

    https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


    25 Yılın Öyküsü

    Dergimizin 25 yıllık

    geçmişini

    özetleyen görsel için:

    https://youtu.be/8HmYFqu3so4

    **********

     


    APA 7 uygulaması

    101. sayıdan itibaren

    makalelerin

    APA 7 sürümüne göre

    düzenlenmesini rica ediyoruz.

    Teşekkür ederiz.

    *****


    APA 7th Edition Style Guidelines

    *******

    As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

    Thank you.

    *******


    Orcid koşulu

    Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

    makaleleriyle

    birlikte ORCID ID

    kayıtlarını da

    göndermelerini

    rica ediyoruz.


    ICI Master List


    Ithenticate / Turnitin denetimi:

    Dergimize gönderilen makaleler

    Ithenticate ve/veya Turnitin

    programlarında incelendikten

    sonra

    işleme alınmaktadır.

    -----------------------

     


    Yayım Takvimi

    Şubat 2020-1 / 101. sayı

    Mayıs 2020-2 / 102. sayı

    Ağustos 2020-3 / 103. sayı

    Kasım 2020-4 / 104. sayı

    **************


    Makale Takip Sistemi

    Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

    sitemizdeki

    Makale Takip Sistemi

    üzerinden

    gerçekleştirilmektedir.

    **************Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr