• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
İnsan, varlık âleminin özüdür. Âlemde her şey insan için yaratılmıştır. İnsanın kendini terbiyesi ya da bilmesi var oluş sebebine uygun bir durumdur. İnsanın insanlığında dirilmesi için önce kul olma bilincinin gelişmesi gerekir. Kendini bilme, mananın idrakine vesile olur. İnsan, nefsi hakkında edindiği bilgiyle ve onu terbiye ederek Allah’ın bilgisine ulaşır. Zaten Allah da mükemmel olarak yarattığı karşısında kendisinin bilinmesini ister. Allah’ın bilinmesi de tecellilerini idrakle alakalıdır. Bu şekilde bireysel seviyede tekâmülün tasavvuftaki karşılığı insan-ı kâmildir. İnsan-ı kâmil olma yolunda ben’i öteleyerek verilen nefis mücadelesi önemlidir. Nefis mücadelesinde Hz. Muhammed’in manevi hüviyetine bürünerek ruhen yükseliş sağlanır. Bu çalışmada dünya edebiyat tarihinde pek örneği görülmeyen sultan-şairliğe gönderme yapılmaktadır. Muhibbi, Osmanlı edebiyatının önemli sultan şairlerindendir. Muhibbi, sultan ya da şair olması dışında kul bilinciyle yazdığı beyitleri oldukça dikkat çeker. Şair, bir padişah olarak Allah’a kul olmayı nefsini terbiye etme yoluyla ifade eder. Çalışmada, Muhibbi’nin gazellerinde padişahlığına doğrudan vurgu yaptığı beyitler ön plana çıkarılmaktadır. Şairin padişah, insan, kul, kâmil insan gibi uçlardaki ruh halini vurgulaması örneklerle aktarılmaktadır. Bu beyitlerde Kanuni Sultan Süleyman’ın bir sultan olarak bilhassa kâmil insan olmayı öne çıkarması mühimdir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr