• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu çalışmanın amacı, işbirliğine dayalı öğrenme tekniğinin, lisans düzeyinde İngiliz Dili Eğitimi öğrencilerinin genel olarak yazma becerilerini ve özellikle de yaratıcı ve işbirliğine dayalı kısa hikaye yazma becerilerini nasıl etkilediğini incelemektir. Çalışmaya öncelikle öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin hazırbulunuşlukları araştırılarak başlanmıştır. Daha sonra katılımcılara yaratıcı ve işbirliğine dayalı tekniklerinin öğretildiği ve kısa hikaye yazma uygulamalarının yürütüldüğü bir eğitim süreci gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin sonunda ise araştırmanın ana odak noktası olan yaratıcı ve işbirliğine dayalı tekniğin, katılımcıların yazma becerileri ve yaratıcı kısa hikaye yazma becerileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan sekiz öğrenci ile nicel ve nitel araştırmaları birleştiren karma yöntem araştırma deseni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin kısa öykü yazıları ve görüşme soruları kullanılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı ve işbirliğine dayalı yazma beceri düzeylerine ilişkin ön ve son testler Wilcoxon testi ile analiz edilirken, son sınıf öğrencilerin yazma geçmişine ilişkin toplanan metinsel veriler tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular, kısa sürede bile, yaratıcı ve işbirliğine dayalı hikaye yazma etkinliklerinin yazma başarısını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca bulgular, yazma başarısının grup yazarlığı etkinlikleriyle birlikte yaratıcı yazarlık yaparak desteklendiğini ortaya koymaktadır.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr