Anahtar Kelimeler
İlhan Başgöz, Türk Folkloruna Giriş, destan, halk hikâyesi, bilmece