Anahtar Kelimeler
Toplumcu Gerçekçilik, Göstergebilim, Derin anlam, Değişim.