Bu çalışmada bir üst tüketim normu olarak görülen “gösterişçi tüketim” kavramının günümüz koşullarında evlerin “misafir odası” olarak ayrılan mekânlarının ve bu mekânlarda kullanılan eşyaların gösterge bilimsel analizi amaçlanmaktadır. Misafir odaları evlerin gösterişi için en uygun yerlerdir. Evin diğer kısımları ile kıyaslandığı zaman bu salonların daha gösterişli olduğu görülmektedir. Bu odalar Thorstein Veblen’ in 1899’ da üzerine düşündüğü “gösterişçi tüketim” in görüldüğü mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mekânlardan hareketle tüketim ve toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkiyi de görmek mümkündür. Misafir salonlarındaki eşyalar kendi başlarına bir tanımlama aracı olarak işlev görmektedirler. Bu eşyaların nispi pahalılığı ön planda olmakla beraber, eşya saygınlığın parasal ölçüsü olarak da ele alınabilinir. Toplumsal katmanları ele veren misafir odaları, toplumun bütün tabakalarında bulunmakla beraber, sosyo ekonomik düzeye göre farklılık göstermektedir. Çalışmanın uygulama kısmında misafir odaları ve bu odalardaki eşyalar bir gösterge olarak ele alınıp, Roland Barthes’in gösterge tekniğinden hareketle misafir odalarındaki nesneler göstergesel bir düzlemde analiz edilmiştir. Sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık gösteren misafir odaları Erzurum’da ekonomik katmanı ve statü farklılığını yansıtan bir araç, önemli bir gösterge olarak kullanıldığı söylenebilir.