• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Toplumsal bellek sosyal bilimlerin hemen her alanında önemli bir olgu olarak yerini almaya başlayarak 1980’lerden bu yana pek çok araştırmada farklı bağlamlarda ele alınmıştır. Bu çalışmada toplumsal bellek kavramı üzerinden yürütülen tartışmalar tarihsel zaman ve hatırlatıcı mesajlar çerçevesinde yapraklı takvimler üzerinden devam etmiştir. Takvim ve özellikle yapraklı takvimler basılmaya başladığından bu yana genellikle her güne özel bilgilendirici ve hatırlatıcı mesajlar içermesi bakımından önemli bellek mekanları olarak kabul edilmiştir. Yapraklı takvimlerin de kendine has ideolojileri ile hatırlattıkları tarihsel zamanlar bu çalışmada Türkiye gazetesinin sunduğu yapraklı takvim üzerinden yürütülmüştür. Rastgele örneklem tekniği ile seçilen 2020 yapraklı takvimin hatırlatıcı mesajları 26 (yirmi altı) farklı kategoride incelenmiştir. Araştırmada öne çıkan temel bulgu hatırlatıcı mesajların çoğunlukla dini içerikli olduğu yönünde olmuştur. Bunun yanında yapraklı takvimler yıldönümleri ve anmalar noktasında da önemli bellek belgeleri sunan malzemeler olarak 2020 yapraklı takviminde de ortaya konmuştur.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook