Anahtar Kelimeler
kültür, sözlü kültür, Kadim Süryaniler, atasözleri, özdeyişler, Mardin