Anahtar Kelimeler
Araştırma Süreci, Self-reflexivity, Kırsal Sosyoloji, Etnografi.