Anahtar Kelimeler
Nevruz, Sümelek, Özbek Pilavı, Antakya’da Yaşayan Özbekler, Antakya.