• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Eski zamanlardan beri, rüyalar ve edebiyat ayrılmaz bir bağ oluşturdu.Rüya kültürünün kökeni eski zamanlara kadar uzanabilir ve Uygur “kehanet kitabı”nda rüya yorumları kaydedilmiştir.Rüya halk edebiyatındaki en etkileyici sanatsal araçlardan biridir Uygur halk destanlarında temaları ifade etmek, arazileri oluşturmak ve karakterleri tasvir etmek için rüya kullanılır.Rüyalar genellikle zengin hayal gücü ve eşsiz çekicilik kazandırır, bu da rüyalar ve Uygur destanları arasındaki ilişkiyi dağa derin incelemenin değerini gösterir."Oğuz Kağan" dan "Abdurahman Han"a kadar çok sayıdaki destanda rüya tasviri var. Destanlarda rüyalar "doğum alâmeti", "rüyada gören birine aşk olma", "rüyada yardım", "rüyada haber verme" gibi şekillerde mevcut,rüyalar geçmiş yıllardaki atalarımızın ruhsal arayışını yükler ve ruhsal keşiflerini kaydeder. Uyghur destanları rüya tasvirine dayanarak engelleri bozmaya, kendi dünyasını yansatmaya ve kendini aşmaya hazırlanır.Bu bildiri çerçevresinde Uyghur destanlarındaki rüya motifine odaklanarak,Uyghur destanlarında raslanan rüya motifleri tartışılır,rüya motifine yüklenen dini bilinç, ulusal yaşam alışkanlıklarıç ve etnik bilinç analiz edilir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook