• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Eski zamanlardan beri, rüyalar ve edebiyat ayrılmaz bir bağ oluşturdu.Rüya kültürünün kökeni eski zamanlara kadar uzanabilir ve Uygur “kehanet kitabı”nda rüya yorumları kaydedilmiştir.Rüya halk edebiyatındaki en etkileyici sanatsal araçlardan biridir Uygur halk destanlarında temaları ifade etmek, arazileri oluşturmak ve karakterleri tasvir etmek için rüya kullanılır.Rüyalar genellikle zengin hayal gücü ve eşsiz çekicilik kazandırır, bu da rüyalar ve Uygur destanları arasındaki ilişkiyi dağa derin incelemenin değerini gösterir."Oğuz Kağan" dan "Abdurahman Han"a kadar çok sayıdaki destanda rüya tasviri var. Destanlarda rüyalar "doğum alâmeti", "rüyada gören birine aşk olma", "rüyada yardım", "rüyada haber verme" gibi şekillerde mevcut,rüyalar geçmiş yıllardaki atalarımızın ruhsal arayışını yükler ve ruhsal keşiflerini kaydeder. Uyghur destanları rüya tasvirine dayanarak engelleri bozmaya, kendi dünyasını yansatmaya ve kendini aşmaya hazırlanır.Bu bildiri çerçevresinde Uyghur destanlarındaki rüya motifine odaklanarak,Uyghur destanlarında raslanan rüya motifleri tartışılır,rüya motifine yüklenen dini bilinç, ulusal yaşam alışkanlıklarıç ve etnik bilinç analiz edilir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe