Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite okuyan, Kıbrıs Türkçesi ve Türkiye Türkçesi doğal konuşucularının sözlü dil kullanımlarından elde edilen veri kullanılmıştır. Veride, her iki kümede yer alan konuşucuların intraterminal ve intraterminal olmayan eylem görünüşünü işaretleme biçimleri incelenmiştir. Katılımcılara intraterminal ve intraterminal olmayan eylem görünüşlerini yansıtan iki resim gösterilerek resimlerdeki eylemleri sözlü olarak ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Kıbrıs Türkçesi ve Türkiye Türkçesi doğal konuşucularının intraterminal ve intraterminal olmayan eylem görünüşlerini işaretlemek için farklı biçimbirimler kullandıklarını ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türkçesi doğal konuşucuları intraterminal eylem görünüşünü işaretlemek için –Ir biçimbirimini; intraterminal olmayan eylem görünüşünü işaretlemek için ise –DI biçimbirimini kullanmışlardır. Diğer yandan Türkiye Türkçesi doğal konuşucuları intraterminal eylem görünüşünü işaretlemek için–Iyor biçimbirini; intraterminal olmayan eylem görünüşünü işaretlemek için ise –DI ve –mIş biçimbirimlerini kullanmışlardır.