• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bu çalışmada kadim Hint Mitolojisinin, Epik Dönem kaynaklarından birisi olarak anılan ve Purana külliyatının Varaha Purana adlı eserine adını veren Varaha (Domuz) mitinin özellikleri aktarılmaya çalışılmıştır. Varaha, Hindu Tanrısı Vish?u’nun bir bedenlenmesi (avatara) olarak bilinmektedir. Mitsel gelenekte “Domuz” olarak bilinen bu Hindu mitinin adını taşıyan Varaha Purana’nın, günümüze ulaşan versiyonu, bağımsız dört farklı bölümden meydana gelmektedir. Naradiya Pura?a’ya göre ise Varaha Purana aslında Purva ve Uttara olmak üzere iki kitaptan (bhaga) oluşmaktadır. Uttara-bhaga adlandırılan bölümü ise günümüze ulaşmamıştır. Edebiyat tarihçileri, Purana koleksiyonunu oluşturan diğer metinlerle karşılaştırıldığında Varaha Purana’nın nispeten geç dönem eseri olduğu görüşünü paylaşır. Hindu inanırları için Varaha Purana daha ziyade bir kılavuz; genellikle de Vish?u-tapınırları geleneğine ait olarak nitelendirilen bir kutsal kitaptır. Hindistan’ın özellikle de Doğu Malva’daki bazı teriyomorfik (hayvan formunda olan) tarikatlarının, domuz şeklindeki bu tanrıya tapındıkları bilinmektedir. Yaklaşık dördüncü yüzyılda ilgili domuz kültü, Vishnu inancındaki Varaha bedenlenmesiyle (avatara) ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmayla Hint-Avrupa kültüründe önemli bir yer tutan yaban domuzu mitinin, uygarlık tarihindeki kültürel yansımalarının Varaha geleneği üzerinden Hint Mitolojisindeki yeri aktarılmaya çalışılmıştır.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook