Anahtar Kelimeler
Bâbur’un Hatıratı, Çağatay Türkçesi, Savaş Araç ve Gereçleri.