• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu çalışmada 19. yy. Rus aydınlarından ünlü Rus diplomat, flozof, yazar, edebiyat eleştirmeni ve gazeteci Konstantin Leontyev’in (1831-1891) Doğu serisinden edebi eserlerinde Türk-Yunan ilişkileri analiz edilecektir. Yazar, eserlerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki halkların yaşamı ve onların tarihi geçmişiyle ilgili çok ilginç veriler sunmuştur. Konstantin Leontyev görevi gereği 1863-1874 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunda geçirmiştir ve yazdığı eserleri de bu topraklarla bağlantılıdır. Yazar, bu yıllarda Girit Adası, Edirne, Tulca, Yanya ve Selanik’te konsolos olarak görev yapar. 1872-1873 yıllarında ise İstanbul’da ve Adalar’da yaşamıştır. K.Leontyev sadece görev icabı değil, gerçek bir sevgiyle Türk topraklarına ve bu topraklarda yaşayan halklara bağlanmıştır. Doğu ile yakından tanışması her şeyden önce edebi eserlerini derinden etkilemiş ve çok sayıda edebi eser üretmesine sebep olmuştur. Daha sonraları ayrı bir kitap olarak yayımlanan Türkiye’deki Hristiyanların Yaşamından (İz jizni Hristiyan v Turtsii) kitabını oluşturan hikâyeleri tam bu yıllarda kaleme almıştır. Konstantin Leontyev’in felsef çalışmaları ve edebi mirası Türkiye ve Türk toplumu için çok ilgi çekicidir. Müslüman medeniyetiyle yakından tanışması K.Leontyev’in dini görüşleri üzerinde büyük tesirler bırakmış, bu da her türlü dini inanca karşı saygılı ve hoşgörülü bir tavır içerisinde olmasını sağlam


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr