Türk yazar İrfan Yalçın’ın “Ölümün Ağzı” ile Fransız yazar Emile Zola’nın “Germinal” adlı romanları, hayatlarını tehlikeye atarak evlerini geçindirmeye çalışan insanların mücadelesini, aile yaşantılarıyla birlikte vermeye çalışmaktadır. Her iki eserde de, işveren– çalışan ilişkileri ve çalışanların göğüs germek zorunda kaldıkları sıkıntılar anlatılmaktadır. Madenlerde ağır bir yaşam savaşı veren işçilerin yaşadığı zor hayatlar, son derece sıkıntılı çalışma ortamları ve maddi zorluklarla, yoklukla geçen yaşamları oldukça etkileyici bir biçimde okurun gözleri önüne serilmektedir. Emile Zola’nın “Germinal” adlı romanı, dünya edebiyatını etkilemiş oldukça önemli bir eserdir. Çünkü bu romanda Zola, alt sınıfa ait madencilerin yaşadığı dramı tüm çıplaklığıyla anlatarak, tüm dünyaya duyurmuştur. İrfan Yalçın’ın “Ölümün Ağzı” romanı da Türk edebiyatında madencilerin yaşadığı zorlu hayatı çarpıcı bir üslupla okura aktarması açısından öne çıkan bir romandır. Çalışma konusunu oluşturan İrfan Yalçın’ın “Ölümün Ağzı” ile Emile Zola’nın“Germinal” adlı eserleri sosyolojik inceleme yöntemiyle karşılaştırmalı edebiyat bilimi verilerine dayanarak incelenmeye çalışılacaktır. Bilindiği üzere sosyolojik eleştiri edebiyatın içinde bulunduğu toplumun bir ifadesi olduğu tezini savunur. Bu bağlamda, yazarı, eseri ve okuru sosyal olaylar, sosyal gelişmeler, değişmeler yarattığına göre, edebi eseri incelerken sosyolojik şartların ve değişmelerin göz önünde bulundurulması gerekir. Ölümün Ağzı ve Germinal adlı romanlarının irdeleneceği bu çalışmada amaç, farklı edebiyatlara, farklı toplumlara ait olan bu iki edebi eser arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmaktır.