Bu makalede, günümüz Türk şairlerinden Abdülkadir Budak’ın ‘Ev, Sancı’ adlı şiiri odağa alınarak, şiirin içinde yer aldığı Ev zamanı kitabı incelenmektedir. İnceleme, yer yer antropoloji, mitoloji ve psikoloji gibi disiplinlere de dayanmakla birlikte bunlardan herhangi biri başat bir yöntem olarak seçilmemiştir. Bu disiplinlerin yardımıyla izlek yönünden yapılan bu incelemede, sanat yapıtının doğası özenle göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Çünkü sanat yapıtı, belli disiplinlerin inceleme yöntemleri ile sınırlı kalamayacak nitelikte bir doğaya sahiptir. Şairin bu makalede inceleme konusu olan kitabı belli bir izleği kuşatan bir tarzda yazılmıştır. Bir yaşam alanı olarak evin şair üzerindeki etkileri, kitabın her bir şiirinde farklı yönleriyle dışa vurmaktadır. Ama belirgin biçimde ortaya çıkan durum, şair bireyin ev karşısındaki kararsızlık ve huzursuzluğudur. Bu tereddüt haline ve şairin ev karşısındaki konumuna yoğun çelişkiler eşlik eder. Ailenin yaşam mekânı olarak ev, şair bireyde, neredeyse trajik bir tonda dile getirdiği sıkıntılar yaratmıştır. Bir yandan merkezde evin bulunduğu gündelik hayat diğer yandan tam da gündelik hayatın ve ona kaynaklık edip şekil veren bir mekânın yarattığı sıkıntılar söz konusudur. Şiirlerde genel olarak ‘anlatıcı’ bir üslup egemen görünmekle birlikte, bazı yerlerde imalar, bazı yerlerde ironinin eşlik ettiği bir akış halinde düzenlenmiş olması, ayrıntıların işlenişi ve çağrışım düzeyiile öykülemeyi aşan özelliklere sahiptir.