Covid-19 pandemisi dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ı da etkilemiştir. Son 30 yılda alan yazına dâhil olan sindemi kavramı sosyal ve çevresel bileşenlerle hastalık yükünü artıran faktörler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Covid-19 pandemisi sırasında özellikle kırılgan diye nitelendirilen meslek grupları ve bireyler pandemiden diğerlerine göre daha fazla ve olumsuz yönde etkilenmiştir. Dünya çapında özellikle seks işçileri ile ilgili alan yazın taraması ile birlikte seks işçilerinin sağlık hizmetlerine erişemedikleri, şiddete maruz kaldıkları ve hâlihazırda var olan damgalanma ve ayrımcılığın şiddetinin arttığı tespit edilmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır gündemi meşgul eden gece kulüpleri ve buralarda konsomatris adı altında çalıştırılan seks işçilerinin pandemi sırasındaki durumları ilgili alan yazın açısından tartışılmıştır.