Gastromedya yeni tüketiciler yaratarak bütün dünyada hâkimiyetini, yeni medya araçları ile kurmaktadır. Yiyecekler ve içecekler, medya araçlarından tarihin hiçbir diliminde olmadığı kadar anlatılmakta, gösterilmekte, fotoğrafları, filmleri çekilmekte ve bu göstergelere eşlik eden hikâyeleri ile birlikte medyada en sık işlenen konulardan biri haline gelmektedir. Yeme ve içme eylemi artık, medyadan alınan mesajların tüketilmesinden sonra gerçekleşen en son eylemdir. Bu yüzden günümüzde yeme-içme eylemi, onu görmekten daha az değerlidir. Gastro medyada üretilen gastro kültür, modern ve sanayi sonrası toplumları yenilen içilenden daha fazla beslemektedir. Bu kültür içinde üretilen mesajlar, gastro kamusal alanın parçası olan gastro medya ile kitlelere iletilir. Gastro kültür, bu mesajlar ile biçimlenen, çok özel bir kültürel alandır. Gastro kültür, küresel boyutta bir akışkanlıkla ülke sınırlarını aşar ve yeni karşılaşmalar ile yeni formlar alır. Gastro gösteriler, medya araçlarında gastro kültürün eğlenceli bir şekilde temsilleri ile şekillenir. Gastro medyada yemek hakkında popüler kültür üretenler, foodieler, gurmeler, yazarlar gastro kültüre değer katarak, küresel kapitalist pazarın içerisinde bu kültürü yeniden inşa ederler. Gündelik hayat estetikleştirilirken, gastro medyada bu sayede estetikleştirmeye katkıda bulunur. Gastro kültürel sermaye sayesinde yiyecekler ve içecekler, estetikleştirilmiş bir tüketim metası haline de dönüştürülmüştür. Ötekinin kim olduğuna dair deneyim yaşamayı cazip hale getiren yemek kültürünün paylaşımı, kozmopolitan bireylerin ortaya çıkmasına da katkı sağl