• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bu çalışmada farklı sosyo-ekonomik yapıda ve dönemlerde yetişen ancak “mücadeleci kişilik” ve “toplumlarını ve mesleklerini yönlendirme” ortak paydasında buluşan 3 kadın gazeteciden söz edilmektedir: Kıbrıs’ta 1935 – 1937 yıllarında Ses gazetesinde gazetecilik mesleğini icra eden Ulviye Mithat ve 19 yaşında başladığı gazetecilik mesleğini, babasının vefatı üzerine 1943 – 1946 yıllarında gazetenin imtiyaz sahibi olarak sürdüren Bedia Okan ile Türkiye’de Bâb-ı Âli’de, 1952 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladığı muhabirlik hayatını 1993 yılında Milliyet gazetesinden emekli olarak tamamlayan ilk adliye muhabiri Vasfiye Özkoçak. Bu çalışma, birbirinin üzerine gelen dönemlerde yaşamış ve gazetecilik yapmış bu 3 kadın gazeteci hakkında yazılan yazılar ve yapılan röportajların incelenmesi ışığında; yaşamlarını, çalışmalarını ve görüşlerini yorumlarken arka planda yaşadıkları dönem ve döneme yön veren baskın unsurların bir sentezinin oluşturulmasını da hedefleyen nitel bir çalışmadır. Çalışma, eleştirel medya ve kadın çalışmaları ile feminizm ışığında, 3 kadının yaşadığı dönemlerin bir çerçevesini çizerken, basın gibi zor bir alanda, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelme noktasında mücadeleci kimlikleriyle varlık gösteren ve gerek kişilikleri gerekse yazılarıyla mesleklerine ve topluma katkı koyan bu 3 kadını ele almaktadır. Onların azimli çabalarıyla, kadınların basında sadece habere konu birer “nesne” olarak algılanmalarının değil habere ve topluma yön veren “özne” olabilecekleri gösterilmeye çalışılmaktadır.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook