Anahtar Kelimeler
Bağdaşıklık, metin dilbilim, Kutadgu Bilig, Karahanlı Türkçesi.