Bu inceleme Kıbrıs Türk ağız araştırmalarına hizmet eden Bener Hakkı Hakeri ve araştırmacının şahsında Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü adlı eseri üzerine hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk ağızları üzerinde genel amaçla sözlük hazırlamak için işe koyulan ve birkaç denemenin ardından konuyla ilgili ilk yayınını yapan Bener Hakkı Hakeri olmuştur. Araştırmacının alanda ilk sözlük denemesini yapması ve Kıbrıs ağız araştırmalarında önemli bir boşluğu doldurması, bu incelemede bizi onun sözlükçülük yanını ele almaya sevk etmiştir. Hakeri’nin sözlük yayınını izleyen yıllarda Orhan Kabataş ve Mustafa Gökçeoğlu hazırladıkları sözlüklerle Kıbrıs Türk söz varlığının tespit ve belgelendirilmesine devam eder. İncelemede üç sözlük arasında yapılan karşılaştırmaların ardından elde edilen bulgular sunulacak ve sözlükçülük ilkeleri doğrultusunda Hakeri’nin sözlükçülüğü değerlendirilecektir.