Anahtar Kelimeler
feminist çeviri, Luise von Flotow, betimleyici çeviri araştırmaları, Gideon Toury, Sylvia Plath, Mothers