Anahtar Kelimeler
bayan orkestra, cinsiyete dayalı işbölümü, toplumsal cinsiyet, eril tahakküm, kına gecesi