• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
İlk çağlardan beri devam eden çocuk işçiliği Dünya’da ve Türkiye’de toplumsal bir sorundur. Toplumlar çocuk işçiliğinde mücadele içinde olduğunu gösterseler de çocuk işçi çalıştırmaya devam etmektedirler. Çalışan kız çocukları okullarını zorunlu olarak bırakmakta ya da hiç devam etmemektedir. Yetişkinlik döneminde bu çocuklar özgüvensiz, birilerine bağımlı ve karar veremeyen kişiler olarak yetişecekler, bu durum çocukların yaşam kalitesini etkilerken ülkenin de üretkenlik düzeyini düşüreceklerdir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bireyin cinsiyeti ve cinsel yönelimi nedeniyle sunulan hizmetlerden ve fırsatlardan yararlanılmaması olarak tanımlansa da çalışan kız çocukları tarım sektöründe çalışırken ayrıca ev içi hizmet ve kayıt dışı çalışma ile sömürüye açık hale gelmektedir. Kız çocukları cinsiyet ayrımcılığından dolayı Kız çocukları cinsiyet ayrımcılığından dolayı ev işlerine yönlendirilmekte üstlenemeyeceği bakım sorumlulukları, evin temizliği, kardeş bakımı, ayrıca bunlara ek olarak tarım sektöründe çalıştırılmaları, ev işlerine katkı sağlama çabalarıyla büyük risklere maruz bırakılarak, yetişkinler tarafından çalıştırılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı toplum olarak kız çocuklarının eğitilmesi, yetiştirilmesi yaşına göre ağır işlerde çalıştırılıyorsa, kuruma ağır ceza yaptırımları uygulamak, çocukların iş sağlığı ve güvenliği sağlanmalıdır.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook