Anahtar Kelimeler
Adanmış hayvan, ritüel, Şamanizm, tös, kabile, ruh, totem