Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin mesleğe geçişlerini temsil eden beyaz önlük giyme töreni, hekimlik mesleğindeki ilk geçiş ritidir. Öğrencilerin aile ve yakınlarının da katıldığı törende, öğretim üyeleri, öğrencilere beyaz önlük giydirmektedir. Önlük giyme töreninin ardından öğrenciler hep birlikte temelini Hipokrat yemininden alan bir andı okumaktadır. Beyaz önlüklerle çekilen toplu fotoğrafların ardından tören sona ermektedir. Yazıda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimleri, öğrencileri ve öğrencilerin aileleriyle yapılan görüşmelerden hareketle, hekimlik mesleğindeki Beyaz Önlük Giyme töreni üzerinde durulmuştur. Törenin iki temel sembolü olan beyaz önlüğün öğretim üyeleri tarafından öğrencilere giydirilmesi ve hekimlik andının edilmesi uygulamaları yapısal ve işlevsel özellikleriyle ele alınmıştır. Tespit ve değerlendirmeler sonucunda, beyaz önlük giyme töreninin, hekim adaylarının hekimlik mesleğine kabulü açısından önemli bir görevi yerine getirdiği görülmüştür. Öğretim üyeleri, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirirken hem onları tebrik edip onurlandırmakta hem de değerli bir mesleğe girişlerini kutlamaktadır. Kendine özgü birtakım kuralları ve düzeni olan törenin her yıl tekrarlanması bir taraftan sürekliliğini sağlarken diğer taraftan öğrencilere tıp etiği kurallarını da aktarmaktadır. Tıp mesleğinin yüceliğine ve sağlığın kutsiyetine dair yapılan konuşmalarla öğrencilerin grup kimliğinin oluşması sağlanmaktadır. Hekimlik andı ile öğrenciler ortak bir hissi ve duygusal deneyimi paylaşmaktadır. Evlatlarının saygın bir mesleğe törenle girişini görmek aileleri de onurlandırmaktadır.