Bu çalışmada çeşitli yaşayış sitillerine sahip toplumların mitleri dünya tasavvuru bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve mitler arasındaki ortaklıklar ve farklılıkların nedenleri tespit edilmiştir. Ortaklıkları ve farklılıkları daha net görebilmek amacıyla bu çalışmada, mitleri dünya tasavvuru bağlamında incelemek uygun görülmüştür. Çalışmanın amacı doğrultusunda çeşitli toplumların mitleri dünya tasavvuru bağlamında okunmuştur. Yapılan okumalar sonucunda mitleri okunan toplumlar tarım toplumları ve avcı-savaşçı toplumlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Toplumların mitleri yer, gök, yeraltı, ay, güneş, dünya direği ve varlıkların cinsiyeti başlıkları altında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İnceleme kısmından elde edilen verilere göre avcı ve savaşçı toplumlarda üç kozmik kuşaktan oluşan dünya tasavvurunun en önemli ortak nokta olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra varlıklara bir cinsiyet atfedilmesi ve ayrıca üç kuşağı bir arada tutan bir direğin varlığı diğer en önemli ortak noktalar olarak görülmüştür. Mitler arasındaki farklı noktaların ise ortak noktaların kılık değiştirmiş halleri olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra elde edilen verilere göre ortaklıkların ve farklılıkların sebepleri tartışılmıştır. Tartışma sonucunda ortaklıkların sebebi Adolf Bastian’ın Birincil Fikirler, farklılıklar ise Bastian’ın Etnik Fikirler teorisine dayandırılmıştır.