Bu çalışmada, son üç yıldır yürüttüğüm oryantal dans araştırmalarını değerlendireceğim. Araştırma sürecinde dansçı-araştırmacı, dramaturg, dans öğrencisi vd. olarak edindiğim kişisel deneyimleri, sanatsal ve bilimsel araştırmalar ya da bedensel ve zihinsel deneyimler gibi ikilikler kurmadan, üstlendiğim farklı rolleri gözden geçirerek inceleyeceğim. Çalışmamda, kişisel deneyimlerim birincil kaynaklarımı, feminist yöntemi tartışan ve farklı kadınların oryantal dans deneyimlerini inceleyen araştırmalar da ikincil kaynaklarımı oluşturacak. Değerlendirmemi, feminist yöntemin konumlandırılmış bilgi, özdüşünümsellik, kadın deneyimlerini temel alma, kadınlarla birlikte ve güçlenmek için çalışma gibi ilkeleri etrafında yapacağım. Son olarak, araştırma sürecinin araştırmacı üzerindeki etkisini analiz edecek ve ilgili oryantal dans literatürüne başvuracağım. Farklı coğrafya ve tarihselliklerdeki kadınların oryantal dans deneyimlerini tartışarak, kişisel hikâyemi daha geniş bir bağlama oturtmaya çalışacağım.