• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
1994 yılından bu yana yayınlanan sosyal bilimler ve kültür çalışmaları alanındaki saygın hakemli yayınlardan biri olan folklor/edebiyat dergisi’nin elinizde tuttuğunuz bu 83. sayısının özel teması “Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları” olarak belirlenmişti. Bu çağrı Nisan 2014’te akademik ağlarda dolaşıma girdi ve yayınlandığı zamandan bu yana çok sayıda araştırmacının ilgisine mazhar oldu. Neden böyle bir çağrıda bulunuldu? Neden “Türkiye” ve “yeni medya çalışmaları” sözcükleri yan yana getirildi? Dergide yayınlanan araştırmaları kısaca tanıtmadan önce bu çağrının arkasında yatan gereksinimi kısaca açıklamak kanımca faydalı.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook