Güvenlik güçlerinin sosyal medyadaki varlıklarını ve sosyal medya performanslarını sorunsallaştıran bu çalışmada, Türkiye’de 2014 yılı içerisinde en az 1 tweet atmış olan resmi il emniyet müdürlüğü Twitter hesaplarının bir yıl süresince attıkları tüm tweetler (28 il emniyet müdürlüğü, 6371 tweet) içerik analizine tabi tutulmuştur. Farklı ülkelerdeki emniyet güçlerinin sosyal medya kullanımını da karşılaştırmalı bir çerçevede ele alan çalışma, polisin ve zapt etmenin siyasal ve toplumsal işlevlerini analitik ve kuramsal bir perspektiften ele almaktadır. Çalışma polisin sosyal medya kullanımının bir yandan sosyal medyanın kontrol ve denetim sürecinin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Diğer yandan polisin sosyal medya kullanımı Toplum Destekli Polislik olgusunun bir parçası ve uzantısı olarak düşünülmelidir. Sosyal medyada paylaşılan mesajların niteliği, polisin toplumsal hayatın yeniden örgütlenmesi, toplumsal dayanışma örüntüleri ve rollerin yeniden üretilmesinde kendine biçtiği müdahaleci rolü teyit eder niteliktedir.