Anahtar Kelimeler
Tengricilik, iye, bizden yeyler, Çer, Çor, Şulum