• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Çevrecilik yeni bir döneme girmiştir. Son otuz yıldır dünya çapında toplumlar, toprak, hava ve su kirliliği, toksisite, kirletilmiş çevrelere bağlı hastalıklar, ormanların yok edilmesi, toprak erozyonu, dağ zirvesi madenciliği ve diğer insan kaynaklı çevre tahribatlarına dikkat çektiler. Günümüz ise aktif katılımlı çevrecilik faaliyetlerine sahne oluyor. Ekolojik restorasyon hareketi kapsamında toplumların, tabandan gelen yeşillendirme faaliyetlerini hızlandırdığına, daha verimli topraklar,gıda güvenliği ve insan/doğa sağlığı için arazilerin geniş çaplı onarımına dahil olduklarını görüyoruz. Bu makalenin odaklaştığı soru ise edebiyatçıların, söz konusu ekolojik restorasyon konusundaki gelişmelere nasıl yanıt vereceğidir. Varolan çevreci eleştiri ekolleri çevre farkındalığına büyük oranda katkı sağlamış olsalar da bu makale, peyzajlardan ve yerel çevre tarihinden ilham almış edebiyat ve kültür metinlerinin aktif katılımlı çevreciliğe yönelik çalışılması gereğine parmak basmaktadır. Makale restorasyon çevreci eleştirisine bir tanım getirerek bu yeni ekoeleştirel ekolü, çoğunlukla insan kaynaklı toprak/su/denizel alan tahribatı olan yerlerde bireysel veya kolektif restorasyon çabalarını inceleyen, veya bu eylemlere ilham veren, edebiyat ve kültür metinlerinin ekoeleştirel yönden çalışılması olarak ifade etmektedir. Makale, Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı’nda, çevreci eleştirmenlerin, toprakların, suların, denizel alanların (ve yerel türlerin) restorasyonuna nasıl katkı sunacaklarına dair temelleri atarak, örneklemeyi Edward Abbey’nin dünya çapında yerel bölgelerde nehirlerin restorasyonunu tetikleyen öncü eseri Desert Solitaire [ÇöldeTek Başına] ile göstermektedir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook