Profesyonel gazeteciliğin demokratik yurttaşlığa katkısı iyice yerleşmiş durumdadır, fakat çevrimiçi kullanıcılar tarafından oluşturulan haberlerin yaygınlaşması, yurttaş gazeteciliğinin de benzer bir rol oynayıp oynamadığı sorusunu sormayı gerektirmektedir. Bu çalışmada profesyonel gazetecilik ve yurttaş gazeteciliğinin kullanımı ve onlara duyulan güven, siyasal bilgi ve katılımla ilişkilerini ortaya koymak için analiz edilmiştir. Kullanıcı temelli gazeteciliğin, ulusal politik figürlerle ilgili bilgi birikimiyle negatif; daha yüksek düzeyde çevrim içi ve çevrim dışı katılımla güçlü ve pozitif bir ilişkisi bulunmaktadır; profesyonel haber medyası ürünleri ise bilgi ve çevrim dışı katılım aracılığıyla elde edilmektedir. Kullanıcı tarafından üretilen haberlere duyulan güven, yurttaş gazeteciliği ve çevrimiçi katılım arasındaki bağlantıyı güçlendirmektedir.