• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bağımsız bir ulus olarak Arjantin'in tarihi, 1816'da başlatılmaktaysa da İspanyol fatihler tarafından kuruluşu XVI. Yüzyıla kadar uzanır. Dünyanın en güneyinde yer alan bu çok kültürlü Latin Amerika ulusu, ilk kez Hispanik fethi ile gelen Avrupa kültürel mirası ile eski yerel yerli köklerin birleştiği bir ülkedir. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in ilk kuruluşu, İspanyol fatih Pedro de Mendoza Arjantin tarafından 1536 yılında gerçekleşti. Bununla birlikte, yerli halk eski çağlardan beri Arjantin topraklarında yaşamaktaydı. İspanyol fatihler ülkeye yerleştiğinde, 1813'te özgürlüklerini elde eden Afrikalı köleleri de satın aldılar. XIX. yüzyılın sonlarından bu yana Arjantin, başta İspanya ve İtalya'dan, ayrıca Asya ve Afrika ve Avrupa’dan ve diğer Güney Amerika ülkelerinden yeni göç dalgaları aldı. Tüm bu kültür karışımı, halk anlatı metinlerinde ve koleksiyonlarında yansıtılan Arjantin'in çok ırklı bir profilinin izini sürmeye katkıda bulunuştur.Arjantin halk anlatısı içindeki hayvan masalları, yerli ve Avrupa kültürlerinin karışımını yansıttıkları için son derece ilginç veriler yansıtmaktadır. Makalede bu anlatılardaki karma kültürel yapı, metin analiz yöntemleriyle saptanmıştır. Birçok hayvan hikâyesi, bu farklı folklor türlerinin bir karışımını, kurgusal yaratıkların inanç söyleminin sınırlarını aştığı çok sesli bir mesajda kendini gösterir. Perilerin görülmediği Arjantin halk masallarında, hayvan masalları,olağanüstü masallar ve efsane gibi inanç anlatıları arasında bir iç içe geçme söz konusudur. Bu çalışmada, Arjantin’in ana halk anlatıları koleksiyonunda, Vidal de Battini (1980-1995) tarafından yazılan Cuentos y Leyendas populares de la Argentina’da (Arjantin Halk Masal ve Efsaneleri) İspanyol kültürüne ait bir masal olarak sunulan bir halk anlatı ürününün bir versiyonunu analiz edeceğim.Omawaka deresinin kuzeybatı bölgesinde kayıtlı, yerli Omawaka kültürüne ait “Hayvanların ilki tilki” adlı halk masalı ile metinlerarası ilişkide yeni bir anlam kazanan mirası ortaya koymaya çalıştım. Amaç, bu metinlerarası karşılaştırma yoluyla, bir Güney Amerika ulusunun kültürel kimliğinin inşasında yerli kültür işlevlerinin altını çizmektir. Arjantin hayvan masallarının farklı versiyonlarına yönelik bu karşılaştırmalı yaklaşım, halk anlatı matrislerinin, yerel dünya görüşlerini yansıtan inanç anlatılarıyla ilgilenen bağlamsal dönüşümlere karşı geçirgenliğini ortaya çıkardı. Bu anlatıların ayırt edici özellikleri, insan eylemlerinin doğal ekosisteme verdiği zarara karşı ciddi bir uyarıdır.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook