Bu makalede Türkiye’de son yıllarda sayıları giderek artan kullanıcı türevli haber içeriklerini barındıran dijital platformlar bir örnek olay analizi çerçevesinde incelenmektedir. Yeni medya ortamının sunduğu olanakları değerlendiren yurttaş gazetecilerin bir araya gelmesiyle oluşan Dokuz8haber isimli bir dijital ajans ağının kuruluş ve organizasyon yapısının ele alındığı bu çalışmada, ağa katılanların motivasyonları, gazetecilik ve yurttaş gazeteciliğe yaklaşımları anket, katılımcı gözlem ve görüşme teknikleriyle elde edilen veriler çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışmada Türkiye’de özellikle son beş yıldır daha görünür bir şekilde faaliyette olan yurttaş gazeteciliği için yeni medyanın kullanılması, takip edilmesi ve yapılan haber üretiminin bir parçası haline getirilmesinin görece kolay olduğu gözlemlenmektedir. Ancak, eyleyenler düzeyinde henüz yurttaş gazeteciliğinin içerik üretimi açısından nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi konusunda bir uzlaşmaya varılmamış olması söz konusudur. Örnek olay analizinde görüldüğü üzere haber yapmak, video veya fotoğraf çekmek bir aktif yurttaşlık edimi ve sorumluluğu olarak görülürken, kurumsallaşmış medya organları ile yurttaş gazeteciliğinin birbiriyle olan ilişkisi varsayılanın aksine birbirini dışlamamaktadır. Bu konuda yapılmış ilk etnografik çalışmalardan biri olan bu araştırmanın sınırlılıklarından dolayı yurttaş gazeteciliği konusundaki çalışmalar yeni niteliksel ve niceliksel araştırmalarla desteklenmelidir