• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bu çalışmanın amacı, medya çalışmaları kapsamında yeni medya araçları ile günümüz toplumsal hareketler ve birey/aktivist profili ilişkisini, yeni bir karakter/prototip etrafında kavramsal bir çerçeve inşa ederek anlamaya çalışmaktır. Bu anlamda çalışma, medya ve sosyal hareketler ilişkisine dair alanyazını değerlendirmektir. Ayrıca aktivistlerin günümüzde sadece yeni medya araçlarını aktif kullanan değil, aynı zamanda onlar üzerinden öznesi “ben” olan ‘yeni bir insan’ karakterini temsil ettikleri vurgulanmaktadır. Söz konusu bu yeni karakter iki temel çerçeve etrafında anlaşılmaya çalışılacaktır. Bunlardan biri, aktivistlerin bireysel/sübjektif deneyimlerinin “ben” merkezli yeni karakteri beslediği ve toplumsal hareketlerin ortak aklını atomize ettiğidir. İkincisi, yeni medya ve onunla ilişkilendirilen yeni insan karakterinin en çok vurgulanan özne/özgür olması olgusunun, farklı iktidar türleri tarafından manipüle edilebilme ihtimalinin bugün de bulunduğudur. Sonuç olarak çalışmada günümüzde yeni medya araçlarını kullanan birey/aktivistlerin yeni bir karakter olarak sosyal hareketler ile olan ilişkisi, alanyazın taramasına dayalı olarak kuramsal düzeyde tartışılmaktadır.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook