Anahtar Kelimeler
sembol, adlandırma, hayvan sembolizmi, sufizm, heteredoksi