Anahtar Kelimeler
Yakup Kadri, Millî Savaş Hikâyeleri, bellek